_HLEDAT
« Květen 2024 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Sloughi – Zdraví

Onemocnění zraku u sloughi - PRA

PRA = progresívní retinální atrofie.

Toto dědičné  onemocnění zraku může bohužel postihnout i Sloughi.

Jde o onemocnění oční sítnice, kdy dochází k postupnému odumírání buněk (které nejsou dostatečně zásobeny živinami z cévní pleteně), vystýlajících oční bulvu a odpovědných za příjem světelných paprsků. První klinické příznaky progresivní retinální atrofie jsou majitelem pozorovány za šera a v době snížené viditelnosti. Pes se hůře orientuje, naráží do překážek, zornice psa je široce rozevřená i při přímém dopadu světla do oka psa (při fotografování psovi výrazně svítí oči), zhoršuje se i periferní vidění psa. Poslední fáze je zakalení čočky, což ještě více znemožní transparenci světelných paprsků sítnicí a onemocnění končí ztrátou zraku. Terapie PRA neexistuje, proto jedinou cestou je kontrola populace s preferencí klinicky i geneticky zdravých zvířat. Každý jedinec používaný v chovu by měl jednou ročně absolvovat u ophthalmologisty vyšetření na PRA (Progresivní Retinální Atrofie).
Vyšetření je nutné opakovat každý rok, protože se tato onemocnění mohou u jedince objevit kdykoliv v průběhu života. U vyšetření se pak uvádí datum např. PRA/CAT neg.5/2006.
Vyšetření vypovídá o stavu onemocnění v den vyšetření. Údaj o negativním vyšetření tedy neznamená, že pes nemůže onemocněním trpět v budoucnu nebo že není jeho přenašečem!
Jedinou metodou, jejíž výsledek vypovídá nejenom o momentálním stavu, ale také o možnosti budoucího onemocnění a hlavně o možnosti přenosu na další generace je genetický test DNA v americké laboratoři OptiGen.

Pokud je po Vašem nevyšetřeném psu vyšetřen potomek, s výsledkem OptiGen A, neznamená to, že Váš pes má také OptiGen A, může být také OptiGen B - tedy přenašeč PRA .

Tato metoda je schopná určit se 100% jistotou nejen jedince postižené, kteří později onemocní a oslepnou, ale také přenašeče, kteří nikdy sami neonemocní, ale při nevhodném spojení s jedincem, který je také přenašečem dají nemocná štěňata. Tato genetická metoda má pro chov velký význam - výhodou je, že třeba hned po narození se dá zjistit, jak na tom zvíře je a výsledek je celoživotní.

Psi vyšetření metodou OptiGen se dělí na následující skupiny:
A - zdraví psi bez genu pro přenos PRA
B - zdraví psi s genem pro přenos PRA (psi této skupiny nikdy sami neonemocní, ale při nevhodném spojení s přenašečem dají postižená štěňata).
C - psi nemocní (časem onemocní a oslepnou) - tento jedinec je nejen nemocný, ale je to zároveň také přenašeč.

Protože je dobře znám přenos onemocnění, lze se v případě vhodného páření jedinců projevům onemocnění u potomků vyhnout. Předpokladem ovšem zůstává, aby byli vyšetřeni oba jedinci - tedy pes i fena. Pouze psi, jejichž rodiče byli testováni metodou OptiGen a vyhodnoceni jako A nemusí být testováni, jelikož zdraví rodiče nikdy nedají nemocného potomka či přenašeče.
Při znalosti výsledků rodičů můžeme v níže uvedené tabulce vyčíst výskyt onemocnění u potomků.

Genotyp Riziková skupina Význam pro chov Riziko onemocnění
Homozygot normal Normal / Clear (A) Extrémně nízké riziko produkování postižených jedinců Extrémně nízké
Heterozygot Carrier (B) Riziko produkování postižených jedinců Extrémně nízké
Homozygot mutant Affectet (C) Riziko produkování postižených jedinců Velmi vysoké

Vyštření očí provádí např. Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně oddělení oftalmologie. E-mail:  rauserp@vfu.cz.  Cena cca 1.500,- Kč.

Článek použit ze stránek Darsy Wild z Valašského ráje.

Zpět